Transportemballage

Wellemballage i upp till 7mm, med eller utan tryck

Vi erbjuder både standard- eller specialmodeller som skyddar Era produkter under transport.

    Exempel på vanliga lådmodeller